نمایش کارت شبکه و لینک ها (اتصال و عدم اتصال) در سولاریس Solaris

  نمایش کارت شبکه و لینک ها (اتصال و عدم اتصال) در سولاریس   Solaris   برای اینکار از دستور dladm استفاده میکنیم #dladm   برای دیدن وصل بودن لینک و آپ و دان بودن کارت شبکه از : # dladm show-dev nxge0 link: down speed: 0 Mbps duplex: unknown nxge1 link: down speed: 0 Mbps…
Read more